ALV uitgesteld

Beste Leden,
Naar aanleiding van de beslissing van het hoofdbestuur van de NLC om de Algemene Ledenvergadering van woensdag 7 september 2022 te laten vervallen en uit te stellen naar een later tijdstip dit jaar (naar november of december 2022).
De reden voor het verplaatsen is een samenloop van omstandigheden: 

  • Problemen met de verzending van het clubblad “Facetten” waardoor niet elk lid tijdig is geïnformeerd wat in strijd is met de statuten. 
  • Wijziging van de statuten en huishoudelijk reglement wat meer tijd in beslag neemt.

De statuten en het huishoudelijk reglement dienen actueel gemaakt te worden gezien het feit dat er een tekort is aan actieve leden binnen besturen en werkgroepen: hierdoor kan op dit moment niet aan alle eisen die de statuten en het huishoudelijk reglement voorschrijven worden voldaan. 

Middels deze e-mail stellen wij u formeel in kennis dat de ALV zal worden verplaatst naar een later moment dit jaar en verzoeken wij leden die actief willen worden binnen het hoofdbestuur en de werkgroep besturen contact op te nemen met: nlcvoorzitter@gmail.com

Ik vertrouw erop u middels deze e-mail naar behoren te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

B. Tjioe

Voorzitter A.I. Hoofdbestuur

Nederlandse Lapidaristen Club