Algemene Leden Vergadering & Vacatures…

Nieuwsbrief 17-2

De Nederlandse Lapidaristen Club, wij dus, houdt de Algemene Leden Vergadering dit jaar in Den Haag. Net als 3 jaar geleden is de ALV in de kantine van SC Loos-duinse Burgerwacht. Je bent vanaf 19:30 welkom.
Wil je meepraten en meebeslissen (alle leden hebben stemrecht!) over het reilen en zeilen van de Club, kom dan naar de ALV.
De agenda voor de vergadering staat in de Facetten. (Financiële) Jaarstukken en verslagen kan je vanaf 17 mei opvragen bij de penningmeester of de Ledenadministrateur (resp. joek.veldman@planet.nl of nlcledenbeheer@gmail.com).
Wil je zelf nog iets ter bespreking aandragen, stuur dan een mail (of brief) naar een van de (hoofd) bestuursleden, zodat dat nog op de agenda geplaatst kan worden. Doe dit wel tenminste twee weken van tevoren, dus vóór Hemelvaart.

ALV om 20:00 in de kantine van SC Loosduinse burgerwacht, De Werf 60, 2544 EK Den Haag. Zaal open vanaf 19:30.

 

Vacatures

Het Landelijk bestuur van de NLC, met vertegenwoordigers uit alle werkgroepen en commissies, zoekt versterking.
Door allerlei omstandigheden (waar onder gezondheid) zijn er lege plekken op belangrijke posities gevallen. Wettelijk verplicht voor een vereniging zijn een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Zonder deze functies is er geen club. Gelukkig hoeven deze drie personen niet alleen alles te regelen; er zijn bij het NLC meerdere bestuursleden actief.
We zoeken, op korte termijn, een penningmeester en een secretaris, maar ook de voorzitter treed af. Met andere woorden: er moet iets gebeuren!
De hoeveelheid werk voor een landelijk bestuurder van de NLC is te overzien. Er zijn tenminste 4 vergaderingen per jaar, en een paar activiteiten die aandacht verdienen (nieuwjaars receptie, beurzen, en dergelijke).
Ook zoeken we een webmaster, voor onderhoud aan onze website (WordPress).
Lijkt het iets voor jou, informeer dan naar de mogelijkheden bij een bestuurslid.