Algemene Leden Vergadering & Vacatures…

Nieuwsbrief 17-2 De Nederlandse Lapidaristen Club, wij dus, houdt de Algemene Leden Vergadering dit jaar in Den Haag. Net als 3 jaar geleden is de ALV in de kantine van SC Loos-duinse Burgerwacht. Je bent vanaf 19:30 welkom. Wil je meepraten en meebeslissen (alle leden hebben stemrecht!) over het reilen en zeilen van ... More