MicroMounts

(Microscopische Kristallen)

Bij de werkgroep Den Haag wordt de voor leden vrij toegankelijke bijeenkomst “Micromounts” gehouden. Voor meer informatie zie het tabblad Micromounts onder de werkgroep Den Haag.