Fluoriet

Het mineraal vloeispaat of fluoriet is calciumfluoride met de chemische formule CaF2

Eigenschap:  In zuivere vorm is het kleurloos, maar afhankelijk van de sporenelementen (veelal transitiemetalen) die het bevat kan het verschillende kleuren hebben. Sommige specimina zijn amethistachtig, andere groen, geel of blauw en soms zelfs rood. De gemiddelde dichtheid van fluoriet is 3,13 en de hardheid is 4, daar fluoriet het typemineraal voor die hardheid is.

Naam:  De namen fluoriet en vloeispaat zijn afgeleid van het Latijnse fluere, dat betekent “stromen, vloeien”. Ook de naam van het elementfluor is ervan afgeleid. Het verschijnsel fluorescentie is voor het eerst bij fluoriet bestudeerd en is hiernaar genoemd.

Voorkomen:   Het komt vaak in aders voor samen met bariet, kwarts en calciet. Het is een algemeen voorkomend mineraal, vooral in lagen van pneumatolytische oorsprong en het is een primair mineraal in graniet.

Industriële toepassingen:   De prachtige blauwe vorm die gevonden wordt in Derbyshire (Engeland) wordt onder de naam Derbyshire Blue John wel voor ornamentele doeleinden gebruikt maar het mineraal is te zacht om als edelsteen gebruikt te worden. Wanneer het mineraal gekrast wordt of blootgesteld aan ultraviolet licht fluoresceert het vaak.

Vloeispaat wordt als vloeimiddel (flux) gebruikt in de productie van staal, in het maken van opalescerend glas, email voor keukengerei. Het is de voornaamste bron voor de productie van difluor (F2) en waterstoffluoride (HF) en daarmee voor de fluorchemie. Verder wordt calciumfluoride (CaF2) gebruikt voor lenzen van optische apparatuur of monsterhouders van spectrometers.

Bron: Wikipedia.

Hieronder volgen een aantal foto’s van fluorieten.