Clubblad

Het blad van de Nederlandse Lapidaristen Club komt 4 keer per jaar uit.

Het formaat waarin het clubblad wordt uitgegeven is A5.

   

Het clubblad ontvangt u na betaling van het lidmaatschap, met daarbij een lidmaatschapskaart op naam waarmee u toegang hebt tot alle beurzen georganiseerd door de N.L.C. Bij het verstrekken van uw toegangskaartje graag uw legitimatie daarbij tonen.