NLC bestuur

De Nederlandse Lapidaristen Club heeft een hoofdbestuur, bestaande uit Voorzitter, Penningmeester en Secretaris (Dagelijks Bestuur). Verder zitten in het hoofdbestuur vertegenwoordigers van de drie werkgroepen. Tevens heeft de voorzitter van de Haagse Beurs zitting in het hoofdbestuur, net als de ledenadministrateur.

Coen Bravenboer

Voorzitter
nlcvoorzitter@gmail.com  

Joek Veldman

Penningmeester a.i.
nlcpenningmeester@gmail.com

Dick Knoester

Ledenadministrateur.
nlcledenbeheer@gmail.com

Mirjam van Brecht

Vertegenwoordiger Werkgroep Den Haag
nlcdenhaag@gmail.com

Joek Veldman

Vertegenwoordiger Werkgroep Haarlem
nlchaarlem@gmail.com

Reinier Pilon

Vertegenwoordiger Werkgroep Midden Nederland / De Bilt
nlcmiddennederland@gmail.com

Brian Tjioe

Voorzitter Beurs Den Haag

positie vacant

Secretaris
mailing svp naar de voorzitter