Lidmaatschap

Het Lidmaatschap van de Nederlandse Lapidaristen Club bedraagt:

  • €.25,- per lid.
  • €.12,50 per jeugdlid tot 18 jaar.
  • €.37,50 per gezin.

Het inschrijfgeld bedraagt €.2,50. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Om aan een cursus of activiteit van de N.L.C. deel te mogen nemen moet u lid zijn van onze vereniging.

Aan uw lidmaatschap gekoppeld is tevens de entree van al de beurzen georganiseerd door de N.L.C.

(Dus: Gratis toegang tot al onze beurzen georganiseerd in Den Haag, Haarlem en De Bilt!)

Aanmelden voor één van bovenstaande lidmaatschappen kunt u bij onze ledenadministrateur

nlcledenbeheer@gmail.com

betaling na aanmelding via bovenstaand mailadres op ING rekening nr.        NL49 INGB 0003172493

t.n.v. de Ledenadministratie N.L.C. te Alphen aan den Rijn.

Postadres:

Dhr. D.Knoester

Ravestein 32

2403 JK – Alphen aan den Rijn.