Lidmaatschap

Het Lidmaatschap van de Nederlandse Lapidaristen Club bedraagt:

  • €.25,- per lid.
  • €.12,50 per jeugdlid tot 18 jaar.
  • €.37,50 per gezin.

Het inschrijfgeld bedraagt €.2,50. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Om aan een cursus of activiteit van de N.L.C. deel te mogen nemen moet u lid zijn van onze vereniging.

Aan uw lidmaatschap gekoppeld is tevens de entree van al de beurzen georganiseerd door de N.L.C.

(Dus: Gratis toegang tot al onze beurzen georganiseerd in Den Haag en Haarlem!)

Aanmelden voor één van bovenstaande lidmaatschappen kunt u bij onze ledenadministrateur via

nlcledenbeheer@gmail.com

u krijgt dan de verdere gegevens nodig om lid te worden privé toegestuurd.

LET OP: Adreswijzigingen svp direct doorgeven via bovenstaand mailadres!

Als u een cursus volgt bij één van de werkgroepen, dan graag ook daar uw adreswijziging doorgeven.