Den Haag

Voorzitter
Mirjam van Brecht.                    Mailadres:     nlcdenhaag@gmail.com

 

Inlichtingen/Aanmeldingen  via de cursuscoördinator :
Cilia Zemering,   Dr. L.J. Rogierstraat 12 , 2552 LA Den Haag
tel. 070 3978497 /06 46384649                 Mailadres : zemer010@ziggo.nl

Cursusgeld voor Den Haag dient over gemaakt te worden op rek.nr.   NL33 INGB 0004785503

Adressen
Slijphol                                                                   Smeedhol
het Kleine Loo 81                                                 het Kleine Loo 5
2592 BX Den Haag                                              2592 BW Den Haag

Link naar Google Maps: 

Slijphol                                                                  Smeedhol

 

(Voor een indruk van de apparatuur beschikbaar in het Slijp-en Smeedhol, zie de foto’s onder aan deze pagina)

Cursussen voor leden van de  Nederlandse Lapidaristen Club , afdeling Den Haag:

Cabochonslijpen     Het Kleine Loo 81.

Maandagavond                          19.00 – 21.30 uur
Dinsdagavond                            19.30 – 22.00 uur
Donderdagmiddag                    13.00 – 15.30 uur
Donderdagavond
Vrijdagmiddag                            13.30 – 16.00 uur

Kosten:
Per 17 weken  voor starters                      € 78,00
Per 17 weken (vervolgcursus)                  € 73,00

Carven (beeldsnijden)     Het Kleine Loo 81.

Woensdagmiddag                    13.30 – 16.00 uur

Kosten:                                                                        
Per 17 weken voor starters                      € 73,00

Per 17 weken vervolgcursus                    € 73,00

Zilversmeden     Het Kleine Loo 5.

Maandagavond                      19.00 – 21.30 uur
Woensdagavond                    19.30 – 22.00 uur

Donderdagmiddag                 13.00 – 15.30 uur
Donderdagavond                   19.30 – 22.00 uur

Kosten:

Per 17 weken voor starters                    € 99.00
Per 17 weken (vervolgcursus)               € 99.00

De periodes van 17 weken lopen voor bovenstaande cusussen van 1 september tot 15 januari en van 15 januari tot eind mei.

 

Facetteren     Het Kleine Loo 5.

Dinsdagavond                                    19.30 – 22.00 uur

Cursus facetteren:                                € 98,00

De cursus facetteren wordt één maal gegeven in het voorjaar en één maal in het najaar en bestaat uit 11 lessen praktijk en 1 les theorie.

Jeugdslijpen     Het Kleine Loo 81.

Op de eerste zaterdagochtend van de maand.

Inlichtingen en aanmelden bij : Frans den Held,  mail:    fransdenheld.1@kpnmail.nl

Inlichtingen/Aanmeldingen  via de cursuscoördinator :
Cilia Zemering , Dr. L.J. Rogierstraat 12 , 2552 LA Den Haag
tel. 070 3978497 /06 46384649                         mail:     zemer010@ziggo.nl

Cursusgeld voor Den Haag dient over gemaakt te worden op rek.nr.        NL33 INGB 0004785503          Om een cursus te mogen volgen moet u eerst lid zijn van de N.L.C. Zie daar voor het tabblad NLC, Lidmaatschap.

Het Slijphol:

Het Smeedhol: